Over de wetgeving

U heeft in principe recht op compensatie onder Verordening (EG) Nr. 261/2004 als:
- U door een vertraging, annulering of overboeking van een vlucht drie uur of meer later dan gepland gearriveerd bent op uw eindbestemming (bij een annulering is dit al vanaf 2 uur);
- en u vertrokken bent vanaf een EU-luchthaven, of vanaf een luchthaven buiten de EU naar een EU-luchthaven én vloog met een maatschappij die in de EU gevestigd is.
Verder moet elke vertraging of annulering apart beoordeeld worden om vast te stellen of de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk gesteld kan worden, of dat er misschien sprake was van overmacht.


Er zijn in de wetgeving een aantal ‘buitengewone omstandigheden’ omschreven. Als de vertraging of annulering hierdoor is ontstaan, geldt dit soms als overmacht. In deze gevallen kan het zo zijn dat de luchtvaartmaatschappij geen compensatie hoeft uit te betalen. Een vulkaanuitbarsting is hier een voorbeeld van. Een noodlanding wegens een technisch mankement kan ook overmacht zijn.


De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de afstand van uw vlucht en de lengte van uw vertraging. Deze is:
- €250 als de afstand minder dan 1500 km is
- €400 bij een afstand tussen 1500 en 3500 km
- €600 bij een afstand meer dan 3500 km naar of vanaf een luchthaven buiten de EU als de vertraging meer dan vier uur bedraagt (€300 bij een vertraging tussen drie en vier uur)


Ja: het compensatiebedrag is altijd per persoon. Dit bedrag is onafhankelijk van hoeveel u voor uw ticket heeft betaald, omdat u vergoeding ontvangt voor de tijd die u bent verloren. Iedereen die meereisde op uw vlucht en ouder dan twee jaar is heeft in principe recht op deze compensatie. In het geval van meerdere passagiers zullen we het totale compensatiebedrag tonen voor alle passagiers.


Dat is vaak lastig om vast te stellen voor passagiers. De aankomstvertraging is leidend; als deze 3 uur of meer was kan er in principe recht zijn. Indien u niet zeker weet of uw vlucht 3 uur of meer vertraging had kunt u toch de claim indienen. Het claimteam zal dan aan de hand van de vluchtgegevens bepalen of u in aanmerking komt voor compensatie. Zo niet dan betaalt u niets voor deze dienst.


Als u minder dan 3 uur vertraagd was heeft u volgens de wetgeving helaas geen recht op compensatie. (Bij een annulering is de regel echter dat de passagier door deze annulering minstens 2 uur later dan gepland op de bestemming moet zijn gearriveerd.) Wel heeft u mogelijk recht op maaltijden, communicatiefaciliteiten en eventueel een hotelovernachting, afhankelijk van de wachttijd. Deze moet meer dan 2 uur zijn.


U heeft in principe recht op compensatie, mits de totale aankomstvertraging meer dan drie uur was. Daarnaast kan compensatie mogelijk worden bemoeilijkt als de vervolgvlucht is uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij en/of de aansluitende vlucht geheel buiten Europa heeft plaatsgevonden.


Bij annuleringen is de luchtvaartmaatschappij verplicht je een nieuwe vlucht aan te bieden, of het originele ticket terug te betalen. Daarnaast heeft de passagier recht op compensatie, maar dat is dan wel afhankelijk van of de annulering het gevolg was van buitengewone omstandigheden. Indien er een vervangende vlucht wordt aangeboden is er alleen recht op compensatie als de passagier met deze vervangende vlucht uiteindelijk 2 uur of meer later dan gepland is aangekomen op de eindbestemming.


Ja: u heeft nog steeds recht op compensatie. De partij die de vlucht uitvoert is verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, dus ook als u het vliegticket niet direct bij deze luchtvaartmaatschappij heeft aangeschaft.


Bij lange vertragingen is de luchtvaartmaatschappij verplicht passagiers verzorging te bieden in de vorm van eten en drinken, indien nodig hotelverblijf en vervoer naar het hotel en communicatiemiddelen. Dit staat helemaal los van het recht op compensatie, die vastgesteld is op basis van de tijd die passagiers bij een vertraging verliezen. Als je vouchers hebt gekregen voor eten en drinken, wil dat dus niet zeggen dat je geen recht meer hebt op een schadevergoeding. Maar als de luchtvaartmaatschappij je vouchers of korting aanbiedt die je kunt gebruiken voor een geheel nieuwe reis in de toekomst, doe je als je deze accepteert in de meeste gevallen wel afstand van jouw recht op compensatie.


Luchtvaartmaatschappijen betalen soms de uitgaven terug voor kosten gemaakt tijdens de vertraging, bijvoorbeeld voor eten en drinken op het vliegveld of voor een hotelverblijf. Meestal is het dan wel noodzakelijk hier bonnetjes van te hebben. Deze kosten kunnen eventueel in de correspondentie met de luchtvaartmaatschappij opgenomen worden. Als een deel van de vakantie is gemist door de vertraging, hoeft de luchtvaartmaatschappij hiervoor niet een aparte vergoeding te betalen. Hiervoor moet de eventuele reisverzekeraar worden aangesproken.


Vertraagde of verloren bagage is geen onderdeel van de compensatiewetgeving. Als je hiermee te maken hebt gehad, kun je hier apart contact over opnemen met de luchtvaartmaatschappij of jouw reisverzekeraar.


Over het indienen van een claim (ik ben nog geen klant van WTC.nl Claim Service)

Jaarlijks worden 80% van alle geldige claims afgewezen of genegeerd door luchvaartmaatschappijen. Sinds 2010 heeft Vlucht-Vertraagd.nl al duizenden vliegpassagiers in heel Europa geholpen! Ons team maakt gebruik van een uitgebreide database met vluchtgegevens en beschikt over de benodigde juridische kennis. Wij zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat je je welverdiende vergoeding ontvangt! Het beste van alles? Als we geen succes behalen met de claim, wordt deze kosteloos gesloten. Als we er wel in slagen de vergoeding te claimen, rekenen we een 25% success fee. Met andere woorden: de kosten gelden alleen als je de vergoeding daadwerkelijk ontvangt!


Over het indienen van een claim (ik heb me nog niet aangemeld voor de WTC.nl Claim Service)

U meldt zich aan voor de WTC.nl Claim Service door een claim in te dienen via deze link: https://claimservice.wtc.nl/claim-indienen. Vul uw vluchtgegevens in en binnen een paar seconden weet u of uw vlucht in principe recht geeft op compensatie. U bent op dit moment nog tot niets verplicht. Besluit u hierna verder te gaan dan doorloopt u de daaropvolgende stappen, waarbij u wordt gevraagd verdere informatie te geven. Pas als alle stappen doorlopen zijn heeft u zich officieel aangemeld voor de Claim Service.


Als je een claim indient kun je meerdere passagiers toevoegen aan de passagierslijst. Deze passagiers moeten dan wel allemaal op dezelfde boeking staan; was dit niet het geval dan zul je aparte claims moeten indienen. De correspondentie met de luchtvaartmaatschappij zal dan namelijk ook apart moeten verlopen.


Kinderen onder twee jaar hebben geen recht op compensatie, omdat zij meestal onder een gereduceerd tarief reizen, of tijdens de vlucht op schoot bij de ouders zitten. Als uw kinderen ten tijde van de vlucht jonger dan twee jaar waren (op de dag van de vlucht moet het kind dan minstens 2 jaar oud zijn geweest) kunnen zij dan ook niet op de passagierslijst meegenomen worden.


Het is het beste om alle reisdocumenten en andere papieren te bewaren, omdat daar altijd naar gevraagd kan worden. U kunt alle digitale reisdocumenten terugvinden in het account van waaruit u de tickets geboekt heeft. Als documenten die in papieren versie door de luchtvaartmaatschappij zijn verstrekt (zoals boarding passes en vertragingsverklaringen) zijn weggegooid is dit geen probleem; meestal is alleen een boekingsbevestiging voldoende.


Dat kan, maar daar moeten wel aparte claims voor ingediend worden. Meerdere vluchten kunnen op eenzelfde claim ingediend worden zolang het aansluitende vluchten betreft. Vluchten die op verschillende data op verschillende trajecten zijn uitgevoerd moeten als twee aparte claims worden ingediend omdat de luchtvaartmaatschappij deze ook apart zal beoordelen.


Ja, het is nog steeds mogelijk om de claim in te dienen via de WTC.nl Claim Service. Het eerste verzoek wordt namelijk bijna altijd afgewezen onder ‘buitengewone omstandigheden’. Afhankelijk van het betreffende geval zal er opnieuw een brief naar de luchtvaartmaatschappij worden gestuurd of zal een deel van het proces worden overgeslagen. U kunt altijd per e-mail advies inwinnen over de slagingskans van een mogelijke claim (zie 'Contact').


U kunt tot twee jaar na uw vlucht een claim indienen in het geval dat de luchtvaartmaatschappij Nederlands is. Bij een Belgische luchtvaartmaatschappij is dit een jaar, bij een Duitse luchtvaartmaatschappij drie jaar, en bij een luchtvaartmaatschappij uit het Verenigd Koninkrijk zes jaar. Voor overige landen geldt de Europese standaard van twee jaar. Na deze termijn zal de claim wettelijk komen te vervallen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd zal zijn om alle stappen te doorlopen zullen claims die bijna verlopen in sommige gevallen niet meer aangenomen worden. De calculator op de home pagina houdt rekening met de verschillende termijnen.


De mogelijke stappen die genomen kunnen worden bij het claimen van compensatie zijn het verzenden van verschillende brieven naar de luchtvaartmaatschappij, het indienen van een officiële klacht bij de handhavende instantie en het starten van een gerechtelijk traject. Het verloop van de claim kan gevolgd worden via de tijdlijn in het inlogaccount. Binnen het gerechtelijk traject vallen een sommatie, een minnelijke incasso en een dagvaarding/rechtszaak. Indien deze gerechtelijke stappen genomen worden zullen hier geen extra kosten aan verbonden zijn. Mogelijk zullen bepaalde stappen niet genomen of overgeslagen worden. Indien het blijkt dat een claim niet rechtsgeldig is zal een claim mogelijk voortijdig afgesloten worden. Zoveel mogelijk stappen zullen door de Claim Service uit handen genomen worden, maar bij bepaalde stappen is hulp van de passagier noodzakelijk.


Op het moment dat u zich aanmeldt voor de WTC.nl Claim Service en een claim indient, zal het claimteam een extra juridische check uitvoeren. U ontvangt in principe binnen drie werkdagen bericht of uw claim door deze check heen is gekomen (tenzij u gebruik wenst te maken van de wettelijke 14 dagen bedenktijd). Is uw claim in principe rechtsgeldig dan kan het proces starten. Vervolgens wordt u via uw online dossier, de tijdlijn en per e-mail op de hoogte gehouden van het verloop van de claim. Het innen van de compensatie neemt doorgaans minstens enkele weken in beslag. In sommige gevallen kan dit oplopen naar een half jaar tot meer dan een jaar, omdat we hierin afhankelijk zijn van de responstijd van handhavende inspecties en eventuele juridische vervolgstappen die genomen moeten worden.


In sommige gevallen zal het nodig zijn naast het reguliere claimproces een juridisch traject of zelfs een rechtszaak te starten. Dit zal alleen gedaan worden indien er 100% zekerheid bestaat over de rechtsgeldigheid van de claim. Daarnaast kan het wel of niet starten van een rechtszaak afhankelijk zijn van het land waar de luchtvaartmaatschappij gevestigd is. Aan het starten van een rechtszaak zullen voor u als klant geen extra kosten verbonden zijn.


De compensatie zal door de luchtvaartmaatschappij doorgaans eerst op de bankrekening van Yource B.V. gestort worden. Na aftrek van de kosten voor de WTC.nl Claim Service wordt het restant vervolgens naar een bankrekening naar keuze overgeschreven. In sommige gevallen zal de luchtvaartmaatschappij de compensatie direct op uw rekening storten. In dat geval dienen de kosten voor de geleverde diensten voldaan worden per factuur.


Als u zich aanmeldt voor de WTC.nl Claim Service en een claim indient zult u alleen kosten maken als het lukt om compensatie te claimen. Bij succes zal 29% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, plus €19,- per passagier aan administratiekosten. Deze bedragen zijn inclusief BTW.


In overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek (Art. 6:230o BW) heb je de mogelijkheid om 14 dagen bedenktijd te nemen vanaf het moment dat je jouw claim hebt ingediend. Besluit je binnen deze 14 dagen dat je jouw claim niet wilt voortzetten, dan kun je deze kosteloos annuleren. Indien je ervoor kiest om jouw claim vóór het einde van deze 14 dagen definitief voort te zetten, dan gaan wij meteen voor je aan de slag. Blijkt jouw claim in de basis rechtsgeldig en besluit je later dat je jouw claim alsnog wilt intrekken, dan zullen wij annuleringskosten rekenen, in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden. Indien je hier vragen over hebt kun je altijd contact opnemen met ons team, via info@claimservice.wtc.nl.


Over het claimproces (ik ben al klant bij WTC.nl Claim Service)

Bij het indienen van je claim heb je een volmacht ondertekenen om Vlucht-Vertraagd.nl te machtigen om namens jou te handelen. De luchtvaartmaatschappij heeft de claim afgewezen, maar wij zijn nog steeds van mening dat je recht hebt op compensatie. Daarom willen de volgende stap zetten.

De volmacht voor onze juridische partner maakt het mogelijk voor ons om de claim naar de volgende fase te brengen. Met dit formulier kan onze juridische partner namens jou optreden in de rechtbank. Dit maakt nog steeds deel uit van onze oorspronkelijke 25% no cure, no pay overeenkomst. Bij een rechtszaak kom je dus niet voor extra kosten te staan.


Onze juridische inspanningen liggen in het verlengde van het werk dat we uitvoeren voor jouw claim. Wij zijn van mening dat je recht hebt op een vergoeding en willen je dan ook helpen om deze te claimen. Dit maakt nog steeds deel uit van onze no cure, no pay overeenkomst en er komen dus geen extra kosten bij kijken als jouw zaak voor de rechter wordt gebracht.


Welke documenten er benodigd zijn voor de behandeling van jouw claim is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en hoe zij de claims verwerken. Wij zorgen ervoor dat we alleen documenten van je vragen die relevant zijn voor de claim. Als we een juridische procedure moeten starten voor de claim, kan het zijn dat we hier aanvullende informatie of documenten voor nodig hebben. Dit is afhankelijk van de rechtbank en plaats van jurisdictie. Daarom raden wij je altijd aan om zoveel mogelijk documenten te bewaren, zolang als jouw claim nog geldig is.


Als je niet meer beschikt over de documenten die wij van je vragen, laat het ons dan per e-mail weten. Het is mogelijk dat de benodigde informatie in andere documenten te vinden is. Ons team is zeer vertrouwd met de werkwijze van de luchtvaartmaatschappijen en kan je goed begeleiden. Mogelijk kunnen zij hier een passende oplossing voor vinden.


Ons juridische team is vertrouwd met deze juridische procedures en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen jouw claim zo snel mogelijk wordt afgehandeld. We zijn echter ook afhankelijk van de responstijd van de luchtvaartmaatschappij en de verloop van juridische procedures bij de rechtbank. Een gerechtelijke procedure kan langer duren dan verwacht, maar zorgt er uiteindelijk voor dat de luchtvaartmaatschappij gedwongen zal worden om de compensatie te betalen.


Je hebt het recht om de claim binnen 14 dagen na ondertekening van de volmacht kosteloos in te trekken. Na deze periode is het niet meer mogelijk om de claim kosteloos te sluiten. Ons team heeft moeite en tijd in de claim gestoken en zal, ongeacht de uitkomst op het moment dat je de claim wenst te sluiten, conform onze Algemene Voorwaarden, 25% van het claimbedrag in rekening brengen. Neem per e-mail contact met ons op als je de claim wenst te sluiten, zodat we de situatie samen kunnen bekijken. We helpen je graag!


Over het claimproces (ik heb me al aangemeld voor de WTC.nl Claim Service)

Als je jouw wachtwoord bent vergeten, klik je onder ‘Mijn Claim’ op de link ‘Wachtwoord vergeten?’. Als je het e-mailadres invult sturen we je een nieuw wachtwoord. Lukt dit niet, neem dan per e-mail contact op met ons claimteam. Zij kunnen het wachtwoord dan ook handmatig opnieuw instellen. Let wel op: het claimteam kan uw huidige wachtwoord nooit inzien.


U kunt documenten ook altijd als bijlage per e-mail versturen, naar info@claimservice.wtc.nl. Als u dit doet vanaf het e-mailadres waarmee u zich heeft aangemeld worden deze documenten automatisch aan uw online dossier gekoppeld.


Je kunt alleen inloggen met het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld. Als je de melding krijgt dat het e-mailadres niet herkend wordt voer je mogelijk het verkeerde e-mailadres in. Controleer in dit geval of je misschien een extra spatie achter het e-mailadres hebt geplaatst. Krijg je van het systeem de melding dat de combinatie van e-mailadres en wachtwoord niet herkend wordt, dan is het wachtwoord incorrect.

Wil je jouw geregistreerde e-mailadres wijzigen, neem dan contact op met het claimteam.


Dat kan. Laat dit dan wel van tevoren weten aan het claimteam, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Na ontvangst zullen de documenten ingescand worden en aan uw dossier worden toegevoegd. Het postadres van de WTC.nl Claim Service is:
Yource B.V.
T.a.v. WTC.nl Claim Service
Postbus 3650
1001 AL Amsterdam
Nederland


Om in te loggen in uw claimaccount, waar u ook uw online dossier en de tijdlijn zult vinden, bezoek u de volgende link: https://claimservice.wtc.nl/mijn-claim. U logt in met de inloggegevens die u bij aanmelding gegeven zijn; deze zijn ook per e-mail naar u verstuurd


De WTC.nl Claim Service verloopt schriftelijk, en uw vragen zullen dan ook schriftelijk beantwoord worden via uw account of per e-mail. Dit om ervoor te zorgen dat het dossier voor uw claim consequent wordt opgebouwd, wat op een later moment om juridische redenen belangrijk kan zijn. Zo is alle informatie naderhand gemakkelijk terug te vinden. De klantenservice van WTC.nl kan helaas geen inhoudelijke vragen beantwoorden over de Claim Service. Vragen die via het account of per e-mail worden gesteld worden binnen 5 werkdagen beantwoord en doorgaans al veel sneller.


Voor het corresponderen met of via derde partijen vragen luchtvaartmaatschappijen vaak een volmacht. Dit is een formulier waarop de passagiers aangeven dat de WTC.nl Claim Service (handelend onder de naam Yource B.V.) bevoegd en gemandateerd is om de claim namens de passagiers te behandelen. Alle passagiers worden gevraagd een handtekening te plaatsen op dit formulier. In het geval van minderjarige passagiers moet(en) een/beide ouders een handtekening plaatsen. Let op: De volmacht staat los van de opdrachtverstrekking aan ons om actie te ondernemen, dit is puur een formaliteit richting de luchtvaartmaatschappij.


In sommige gevallen zal de luchtvaartmaatschappij direct met de passagier contact opnemen voor een betaling. Overleg voordat je deze gegevens geeft wel altijd eerst met het claimteam, bijvoorbeeld om te controleren of het aanbod wel overeenkomt met het gevraagde bedrag. Met het geven van de bankgegevens ga je in sommige gevallen namelijk ook akkoord met een voorstel. Pas ook op met het verstrekken van bankgegevens aan derden; kwaadwillenden kunnen zich voordoen als een luchtvaartmaatschappij en zo van passagiers gevoelige informatie ontfutselen. Geef in ieder geval nooit de zogenoemde CVC-code af die achterop creditcards vermeld staan.


Als jouw vraag hier niet tussen staat, kun je altijd contact met ons opnemen via jouw persoonlijke inlogaccount (via de functies ‘Support’ of ‘Veelgestelde vragen’). Wij zullen jouw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Heb je (nog) geen inlogaccount, stel jouw vraag dan via info@claimservice.wtc.nl.


Over de WTC.nl Claim Service

Yource B.V. is het bedrijf dat de WTC.nl Claim Service verzorgt. Yource is gevestigd in Nederland, te Amsterdam, en specialiseert zich in het claimen van compensatie bij vertraging, annulering en instapweigering namens vliegpassagiers.


Heeft u te maken gehad met een langdurige vertraging, annulering of overboeking? Het claimteam van de WTC.nl Claim Service (die wordt uitgevoerd door Yource B.V.) kan u snel vertellen of u wettelijk gezien recht heeft op een financiële compensatie onder de Europese Verordening, die kan oplopen tot €600 per persoon. Heeft uw vlucht recht op een vergoeding, dan helpt het claimteam u de bewijslast te verzamelen, deze te toetsen aan de wetgeving en brieven op te stellen voor de luchtvaartmaatschappij en de betreffende inspecties. Zo nodig wordt u ook juridisch bijgestaan.


Geen resultaten